SINCE 1929

NOVODOBÁ HISTÓRIA

Novodobá história Autoklubu Žilina sa začala písať v roku 2015, keď jeho zakladateľ a predseda Mgr. Daniel Hančík začal pátrať po histórií automobilizmu v meste Žilina. Z dochovaných materiálov vieme, že ešte v roku 1919 bolo u nás registrovaných len päť motorových vozidiel (štyri automobily a jeden motocykel). Taktiež nám je známe, že v našom okolí existovalo viacero spolkov, ktoré priamo alebo nepriamo súviseli s automobilmi. Ako zlomový sa ukázal rok 1929 a prvé snahy o založenie Autoklubu Žilina. Išlo o klub, ktorý zakladali vtedajší majitelia a fanúšikovia automobilov s myšlienkou stretávať sa a podporovať rozvoj automobilizmu u nás. Po jeho založení sa množstvo jeho návrhov a myšlienok pretavilo na skutočnosť, z ktorých mesto Žilina ťaží do dnes. Inak povedané, náš klub zohral dôležitú úlohu v počiatku motorizmu v našom okolí, o ktorej mnohí z nás ani netušili. Výsledok je, že Autoklub Žilina doslova vstal z popola a dnes po 87 rokoch začína písať svoju novodobú históriu.     

 
Zakladateľ a predseda Autoklubu Žilina Mgr. Daniel Hančík

 

Začiatkom roka 2016 rozbehol viacero aktivít, ktoré úzko súviseli s oživením autoklubu. Základom bola samotná história a nekonečné pátranie v archívoch a zisťovanie všetkého, čo len trochu súviselo s autoklubom. V tomto prvom kroku nám veľmi pomohol Mgr. Peter Šimko, historik Považského múzea v Žiline a veľký fanúšik dopravy a jej histórie. Ukázalo sa, že archívy predsa len ukrývajú množstvo materiálu, ktorý viac, či menej súvisí s automobilizmom a našim klubom. Podarilo sa nám odhaliť takmer kompletnú históriu ako aj niekedy pochmúrne osudy zakladateľov.

Paralelne však pracoval aj na založení občianskeho združenia s názvom Autoklub Žilina a vecami s tými spojenými. Podľa jeho slov klub nenadväzuje len na jeho zaujímavú históriu, ale z časti aj na zvyky a tradície, ktoré v klube v 20. a 30. rokoch panovali. Klub má hlavne reprezentovať nás a naše mesto a okrem iného poukazovať na históriu automobilizmu u nás. Ako podotkol netreba zabúdať, že sme jeden z najstarších autoklubov na Slovensku. Občianske združenie oficiálne vzniklo 7. júla v roku 2016 na základe rozhodnutia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

 


Ukážka vozového parku Autoklubu Žilina, kde sa okrem automobilov môžete tešiť aj slušnú zbierku traktorov.

Sídlo

V časoch dávno minulých, keď vznikali motoristické spolky, respektíve autokluby mali priam až výsostné postavenie. Tomu nasvedčovali aj priestory, v ktorých pôsobili, kde sa uskutočňovali valné zhromaždenia a ich pravidelné stretnutia. Autoklub Žilina si v roku 1929 vybral na svoje prvé valné zhromaždenie jeden z najlepších v tej dobe žilinských hotelov, ktorý dnes poznáme ako hotel Polom. Novodobú históriu však náš klub píše v reprezentatívnom sídle vo Village resort Hanuliak v obci Belá v nádhernej prírode Národného parku Malá Fatra, iba 20 kilometrov od Žiliny.     


Village resort Hanuliak, kde dnes sídli Autoklub Žilina.


Kontakt
© 2016, Autoklub Žilina, All rights reserved.